Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu
Krok 3

Złożenie dokumentów ZUS

Wniosek do CEIDG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek ZUS, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do CEIDG, ZUS sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, bez potrzeby osobistego ich składania (ZFA, ZBA,ZAA).

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem urzędu gminy/miasta . Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w urzędzie gminy/miasta następujące dokumenty:

  •          ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
  •          ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
  •          ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu gminy/miasta nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA:

  •          jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą,
  •          jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

 Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, z którą współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS-ie.

 

 

 

więcej informacji