Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu
Krok 1

Przygotuj wniosek o wpis do CEIDG

Przygotowanie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG można wypełnić i złożyć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub na stronie Biznes.gov.pl. W razie problemów związanych z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem w Centrum Pomocy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym. 

Na stronie Biznes.gov.pl założysz firmę online, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które Cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. 

Załóż konto na Biznes.gov.pl, a będziesz mógł zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć działalność gospodarczą online. Przeczytaj co daje konto na Biznes.gov.pl i korzystaj z ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

Przygotowanie wniosku do złożenia w gminie:

(jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzacji):