Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu
Krok 1

Przygotuj wniosek o wpis do CEIDG

Przygotowanie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną:

  • zarejestruj się na platformie ePUAP w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • załóż konto na CEIDG
  • za pomocą kreatora dostępnego na stronie CEIDG wypełnij wniosek CEIDG-1

Przygotowanie wniosku do złożenia w gminie:

(jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzacji):