Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - Twoja droga do biznesu

Przedsiębiorco, przed przystąpieniem do zarejestrowania jednoosobowej firmy przygotuj...

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • dane dotyczące adresu zamieszkania (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy)
  • dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura)
  • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), więcej informacji na stronie GUS
  • nazwę przyszłej firmy
  • numer konta bankowego

...i wykonaj następujące kroki:
wybierz krok